بخش کاربردی  محصول شامل حفاظ نانوفیبری است که شبکه ای بسیار انبوه ساخته شده از الیاف فوق العاده خوب با قطر بین 50 تا 150 نانومتر است که هزار برابر نازک تر از موی انسان است. در مقایسه با سایر پارچه ها یا حفاظ ها نانو فیبرها به میزان قابل توجهی دارای فیلتراسیون بیشتری هستند. فیلتراسیون نانوفیبری براساس مانع مکانیکی است .قطر اکثریت قریب به اتفاق آلاینده ها بیشتر از منافذ حفاظ (تقریبا 1 میکرومتر) است. علاوه بر این، نانو فیبرها نیز می توانند ذرات و میکروارگانیسم ها را که کوچکتر از قطر منافذ هستند، جدب کنند. این به علت شارژ الکترواستاتیکی است که حفاظ طی فرایند تولید از طریق روش الکتریکی بدست می آورد. ذراتی که  در تماس با حفاظ هستند توسط نانوفیبر جذب می شوند – همانند یک فلز و یک آهنربا – و وارد نمی شوند. بدلیل این ویژگی، ساختار نانوفیبری به طور ایمن بیشترین ذرات خطرناک را از هوا جذب می کند.